Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Thủ tục hành chính


Phòng tổ chức cán bộ

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện Địa chỉ
1 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Phòng tổ chức cán bộ - Phòng tổ chức cán bộ (80 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1340
2 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Phòng tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ (80 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1340
3 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Phòng tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức cán bộ (80 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) - SĐT: (069)440.1340