Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Thủ tục hành chính


Phòng CS GT đường bộ đường sắt

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện Địa chỉ
1 Đăng ký, cấp biển số xe Phòng CS GT đường bộ đường sắt - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (14 Võ Văn Ký, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 02583 822116
2 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Phòng CS GT đường bộ đường sắt - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (14 Võ Văn Ký, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 02583 822116
3 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Phòng CS GT đường bộ đường sắt - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (14 Võ Văn Ký, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 02583 822116
4 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Phòng CS GT đường bộ đường sắt - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (14 Võ Văn Ký, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 02583 822116
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Phòng CS GT đường bộ đường sắt - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (14 Võ Văn Ký, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 02583 822116
6 Đăng ký xe tạm thời Phòng CS GT đường bộ đường sắt - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (14 Võ Văn Ký, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 02583 822116
7 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Phòng CS GT đường bộ đường sắt - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (14 Võ Văn Ký, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 02583 822116
8 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Phòng CS GT đường bộ đường sắt - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (14 Võ Văn Ký, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 02583 822116
9 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Phòng CS GT đường bộ đường sắt