Cuộc thi “tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”

Email In PDF.

Ngày 03/08/2012, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa có Kế hoạch số 883/KH-LĐTBXH về triển khai Cuộc thi “tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát động.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới cho các tầng lớp nhân dân, cho đội ngũ cán bộ công chức, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cá nhân, cơ quan và tổ chức trong việc tham gia thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức, các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân có cơ hội trao đổi, tìm hiểu về chính sách, pháp luật của Đảng và N`hà nước về bình đẳng giới. Tìm kiếm các giải pháp thực thi pháp luật về bình đẳng giới và phổ biến, truyền thông về công tác bình đẳng giới hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cá nhân và xã hội về lĩnh vực bình đẳng giới. Cuộc thi là một trong những hoạt động được tổ chức nhân dịp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 5 năm Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành.

 

Đối tượng dự thi: Mọi công dânViệt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, không giới han độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, không phân biệt tôn giáo, giới tính. Nội dung thi gồm 6 câu hỏi liên quan đến hiểu biết về Luật bình đẳng giới và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; một số quy định về bình đẳng giới trong pháp luật lao động; liên hệ thực tiễn, giới thiệu điển hình, chia sẻ kinh nghiệm, cảm nghĩ của bản thân về công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị lãnh đạp các đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể Công an tỉnh phổ biến, động viên CBCS tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”. Bài dự thi gửi về Công an tỉnh (qua PX15) trước ngày 12/09/2012 để tập hợp, gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

Đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên.

THỂ LỆ CUỘC THI

“TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẢNG GIỚI” NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-LĐTBXH ngày 6 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Mọi công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, không phân biệt tôn giáo, giới tính, thành phần dân tộc đều có quyền tham dự cuộc thi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy).

2. Nội dung thi:

Với chủ đề cuộc thi là “tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”, các câu hỏi thi tập trung tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật; một số quy định nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong pháp luật lao động; hiểu biết của thí sinh dự thi về kiến thức xã hội, kiến thức thực tế về bình đẳng giới; có phần liên hệ thực tế ở gia đình, địa phương, tổ chức, cơ quan nơi thí sinh dự thi cư trú và làm việc.

(Lưu ý: Tác giả dự thi chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức, trước pháp luật về bản quyền tác giả.Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm, Ban Tổ chức được toàn quyền hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng (nếu có) đối với tác phẩm. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan).

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI

- Bài dự thi thể hiện trên giấy A4, viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt,  không nhận bài sao chụp, photocopy.

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi; trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đánh số trang theo thứ tự, không dùng ký hiệu riêng. Ban Tổ chức khuyến khích bài thi mở rộng sáng tạo, có tranh, ảnh minh họa.

- Phía trên bài dự thi phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi thường trú hoặc cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc của người dự thi.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Cuộc thi được phát động từ ngày 10 tháng 7 năm 2012 và kết thúc thời gian nhận bài dự thi vào ngày 30 tháng 9 năm 2012 (tính theo dấu bưu điện đối với bài thi gửi qua bưu điện; tính theo ngày gửi tại hộp thư điện tử của cuộc thi đối với bài dự thi gửi qua email).

 Tổng kết, trao giải cuộc thi: Trong tháng 10 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội.

V.  ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN BÀI DỰ THI

1. Đối với bài dự thi gửi qua đường bưu điện:

Địa điểm tiếp nhận bài dự thi: Người dự thi gửi bài dự thi về địa chỉ: Báo Lao động - Xã hội (số 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội) hoặc gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi gần nhất (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và gửi về Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (đối với các Bộ, ngành) để được tập hợp, chuyển bài thi về Báo Lao động - Xã hội. Ngoài bì thư/tiêu đề thư ghi rõ: Bài dự thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới.

2. Đối với bài dự thi gửi qua email:

Người tham dự trực tiếp gửi bản mềm bài thi (có kèm theo thông tin cá nhân quy định tại phần III nêu trên) về địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc truy cập Website Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: www.molisa.gov.vn hoặc website của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ: www genic.molisa.gov.vn/www.ubphunu-ncfaw.gov.vn vào chuyên mục “Gửi bài Dự thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” và làm theo hướng dẫn.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng được trao Giấy chứng nhận của cuộc thi và phần thưởng trị giá cụ thể cho từng giải như sau:

a) Giải tập thể:

- 02 giải tập thể: trị giá mỗi giải là 5.000.000 đồng (01 giải cho địa phương, 01 giải cho Bộ, ngành - Ban vì sự tiến bộ phụ nữ có số lượng người dự thi tham gia nhiều nhất).

b) Giải cá nhân: có các giải gồm

- 01 giải nhất: 15.000.000 đồng/giải và tặng 01 cặp vé máy bay khứ hồi tuyến nội địa (do Vietnam Airlines tài trợ);

- 02 giải nhì: 10.000.000 đồng/giải;

- 03 giải ba: 5.000.000 đồng/giải;

- 10 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải;

- 05 giải thưởng phụ: 500.000 đồng/ giải (dành cho người cao tuổi nhất, người nhỏ tuổi nhất, người có bài thi đầu tư công phu, nhiều hình ảnh minh họa,...)

Đối với bài dự thi viết hay (phần liên hệ thực tiễn) nếu được sử dụng đăng tải trên các phương tiện truyền thông của ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Báo Lao động - Xã hội, Tạp chí Gia đình Trẻ em sẽ được thanh toán nhuận bút theo quy định hiện hành.

VII. CÁC NỘI DUNG LIÊN ỌUAN TỚI TRAO VÀ NHẬN GIẢI THƯỞNG

- Trong tháng 10  sẽ tổ chức chấm thi và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012.

- Ban Tổ chức tài trợ (ăn ở, đi lại) cho người dự thi đoạt giải nhất và giải nhì và 01 đại diện của các tập thể đạt giải tới dự Lễ công bố kết quả cuộc thi và trao giải tại Hà Nội.

- Những tác phẩm đoạt giải ba, giải khuyến khích, nếu tác giả không tới nhận giải, Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy chứng nhận và tiền thưởng qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên bài dự thi.

- Người dự thi được giải thưởng có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.

- Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại website: www.molisa.gov.vn, www.molisa.gov.vn / www.bphunu-ncfaw.gov.vn, Báo Lao động - Xã hội Tạp chí Gia đình Trẻ em.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

CÂU HỎI CUỘC THI

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐĂNG GIỚI

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 856 /QĐ-LĐTBXH ngày 6 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Luật Bình đẳng giới quy định bao nhiêu thuật ngữ liên quan tới bình đẳng giới? Nêu các nội dung cụ thể của từng thuật ngữ và cho 2 ví dụ để minh họa cho 2 khái niệm bất kỳ ( 15 điểm)?

2. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là gì? Nêu các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên từng lĩnh vực (15 điểm)?

3. Anh/chị hãy nêu những quy định về nội dung và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động? Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, chế độ nghỉ thai sản được quy định như thế nào? ( 15 điểm)

4. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 201 1-2020 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị? Bằng hiểu biết của mình anh/chị hãy nêu tên đầy đủ của các vị lãnh đạo nữ cấp cao hiện nay của Đảng, Nhà nước Việt Nam (gồm: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ trưởng)? (15 điểm)

5. Từ những tình huống/câu chuyện thực tế trong cuộc sống xung quanh mình, anh/chị hãy viết một bài (tối đa khoảng 1.500 từ) về tấm gương của cá nhân hoặc tập thể điển hình hoặc chia sẻ câu chuyện/ sự kiện ấn tượng trong việc thực hiện bìa đẳng giới (20 điểm).

6. Theo anh/chị, bản thân anh/chị và cơ quan, tổ chức, địa phương nơi anh chị làm việc hoặc sinh sống nên làm gì để thực hiện bình đẳng giới được tốt hơn? (10 điểm).

Lưu ý: các bài viết trình bày đẹp, có tranh ảnh minh họa phù hợp với nội dung bài thi sẽ được cộng thêm 10 điểm.


BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

pokemon download game dance dance revolution arcade game race car game download free rpg game qix arcade game kings hockey game tank game downloads field hockey game army game online star war game downloads redskin football game baseball play game the great ball game sim dating flash game the helicopter game striker football game puzzle flash game atv racing game customizing car game poker flash game play dress up game online gun game arcade game hire horse racing game betting download pc video game free download game action classic game arcade play game pool computer flying game world war game pc army tank game free pac man arcade game watch football game hoyle classic game adult download game illegal street racing game kids fun game download free car game perfect baseball game online fantasy football game sims the video game racing game street download game demo 2 player football game download pc game mario disney play game disney pc game basketball game dvd hockey video game play game scrabble pc game underground flash game cheats flash game de play arcade game free dvd pc game video game training ghost video game football game cards the gun game riding bike game little league baseball game pc billiards game arcade game online play xbox game walkthrough rpg free download game the history channel civil war game super mario video game uva basketball game pocket bike game helicopter game online adventure rpg game online computer car racing game college football game lines soccer game shootout play race car game pc game review pc game test flash game online free bike flash game download game online pc game spider man flash game fla madness interactive game video game trailers la kings hockey game play free video game free internet racing game spider man pc game download game flash street fighter pc game download the magic ball game video game development free download video game video game repair capitals hockey game rpg game reviews download game demos john madden football game download game worms download game manager need for speed video game raider football game street racing game downloads arcade game qix dx ball game truck driving game girl game fashion naruto online download game play online flash game the best xbox game free 3d online rpg game longest baseball game major league download free car game video game rock shootout basketball game world at war game fizz ball game girl dress up game flash game tutorials pc play game killer instinct arcade game action pc game free war game download arcade game sale download game fantastic four billiards game to play go army game make a flash game new number game monopoly play game flash game rpg 3d game design engine flying game drag racing game free download game tycoon computer football game avatar 3d game take me out to the ball game download flash game mario pc game the movie baseball 3d game 3d game tools fairy dress up game air hockey game slot download game mystery pc game dress up game online free car racing game download t2 the arcade game free christmas game online hologram arcade game intec video game accessories arcade game paperboy mobile game windows cup and ball game marble game online avatar video game flash arcade game battlezone arcade game grand theft auto free download game flash game pac man samurai video game jurassic park video game unlv football game flames hockey game download game gratis the quest game download game adventure gun pc game free download game play pc game manhunt sabres hockey game trailers video game pokemon pc game franklin baseball game fun game kid football managing game online soccer game auburn university football game download game torrents castlevania video game fantasy soccer game archery game play game scrabble family feud download game buy basketball game 80 classic game flash game code arcade game download college football game online bmx racing game ou basketball game free pc game full version xbox game review flash game make strategy war game best soccer game dragon ball game free flash game online free online bike game sim flash game take me out to the ball game download chess mobile game space rpg game download game tetris pool pc game pictures of a basketball game rpg game online free ninja game training crash tag team racing game ms pacman arcade game download game gba free download pc game chess video game station video game gameboy lunar lander arcade game toronto maple leafs hockey game sega console game rent video game demos pc game all shooting game pc game torrents download free car racing game play game show caravan parking game seahawk football game free rpg game sites mario play game monopoly play game free car racing game flash game online free space game kids funny game websites online magic ball game dragon ball game free first football game boxing flash game the spongebob video game download game phone helicopter flash game flash game programming pokemon pc game download magic ball game artic quest game football managing game stock quest game free counter strike download game virtual soccer game party christmas game fun game to play online ninja game download tank game downloads play game super mario uk video game lsu football game pirates of the caribbean pc game big 12 championship football game tickets play game barbie teen titans video game cotton bowl football game online car racing game syracuse basketball game online 3d racing game video game metal video game pacman dress up game websites video game projector pc game buy best gamecube racing game huffy basketball game toy story video game commando download game download game scrabble arcade game emulator pc game mystery fun game online harry potter the video game funky truck game vancouver canucks hockey game download game gba multiplayer pc game software download game play online racing game gun game pc download game half life download soccer game helicopter game online hot rod drag racing game take me out to the ball game song breakout classic game deal or no deal dvd interactive game racing game demos sims download game fun game to play the killing game iris johansen worms free download game adventure play game bcs championship football game matching game free football game online free snake game adventure quest game hovering target shooting game sonic x game online online magic ball game barbie dress up game online pc game cd rom washington football game fun game play wholesale video game flash christmas game x game play game tetris new york giants football game download free rpg game video horse racing game pc game music video game glitches dolls dress up game toronto maple leafs hockey game flash game pac man national championship football game deal or no deal arcade game oblivion pc game on line arcade game download game full download game spider watch football game video game prices robotron arcade game battle tank game harry potter download game maverick basketball game college football game spreads fishing pc game download game yugioh disney channel play game to play game online video game chairs longest baseball game major league make your own video game dragonball z flash game video game shirt download game free nebraska football game flash game shadow billiards game 3d download game super mario backyard basketball game dress up girl game funny game gba download game slime ball game jazz ball game baylor football game arcade game consoles tinkerbell dress up game university of miami football game drag racing game v3 fun game sites online download game tank video game blog card play game xbox game rental pc game fishing vintage video game text twist free download game virtual soccer game video game gta how to make a flash game download game torrents physics game first college basketball game stiga table hockey game pokemon download game playstation 2 baseball game cadaco all star baseball game video game fantasy mario play game street fighter download game video game university take me out the ball game demo pc game pinball arcade game nitto racing game video game driver double shot electronic basketball game 8 flash game video game player buy flash game football game tv video game free music delta force 3 the killing game tv plug play game table rod hockey game survivor interactive game pc game trainers star wars pc game free rpg download game best soccer game