Cuộc thi “tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”

Email In PDF.

Ngày 03/08/2012, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa có Kế hoạch số 883/KH-LĐTBXH về triển khai Cuộc thi “tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát động.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới cho các tầng lớp nhân dân, cho đội ngũ cán bộ công chức, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cá nhân, cơ quan và tổ chức trong việc tham gia thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức, các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân có cơ hội trao đổi, tìm hiểu về chính sách, pháp luật của Đảng và N`hà nước về bình đẳng giới. Tìm kiếm các giải pháp thực thi pháp luật về bình đẳng giới và phổ biến, truyền thông về công tác bình đẳng giới hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cá nhân và xã hội về lĩnh vực bình đẳng giới. Cuộc thi là một trong những hoạt động được tổ chức nhân dịp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 5 năm Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành.

 

Đối tượng dự thi: Mọi công dânViệt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, không giới han độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, không phân biệt tôn giáo, giới tính. Nội dung thi gồm 6 câu hỏi liên quan đến hiểu biết về Luật bình đẳng giới và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; một số quy định về bình đẳng giới trong pháp luật lao động; liên hệ thực tiễn, giới thiệu điển hình, chia sẻ kinh nghiệm, cảm nghĩ của bản thân về công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị lãnh đạp các đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể Công an tỉnh phổ biến, động viên CBCS tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”. Bài dự thi gửi về Công an tỉnh (qua PX15) trước ngày 12/09/2012 để tập hợp, gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

Đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên.

THỂ LỆ CUỘC THI

“TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẢNG GIỚI” NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-LĐTBXH ngày 6 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Mọi công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, không phân biệt tôn giáo, giới tính, thành phần dân tộc đều có quyền tham dự cuộc thi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy).

2. Nội dung thi:

Với chủ đề cuộc thi là “tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”, các câu hỏi thi tập trung tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật; một số quy định nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong pháp luật lao động; hiểu biết của thí sinh dự thi về kiến thức xã hội, kiến thức thực tế về bình đẳng giới; có phần liên hệ thực tế ở gia đình, địa phương, tổ chức, cơ quan nơi thí sinh dự thi cư trú và làm việc.

(Lưu ý: Tác giả dự thi chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức, trước pháp luật về bản quyền tác giả.Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm, Ban Tổ chức được toàn quyền hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng (nếu có) đối với tác phẩm. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan).

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI

- Bài dự thi thể hiện trên giấy A4, viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt,  không nhận bài sao chụp, photocopy.

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi; trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đánh số trang theo thứ tự, không dùng ký hiệu riêng. Ban Tổ chức khuyến khích bài thi mở rộng sáng tạo, có tranh, ảnh minh họa.

- Phía trên bài dự thi phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi thường trú hoặc cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc của người dự thi.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Cuộc thi được phát động từ ngày 10 tháng 7 năm 2012 và kết thúc thời gian nhận bài dự thi vào ngày 30 tháng 9 năm 2012 (tính theo dấu bưu điện đối với bài thi gửi qua bưu điện; tính theo ngày gửi tại hộp thư điện tử của cuộc thi đối với bài dự thi gửi qua email).

 Tổng kết, trao giải cuộc thi: Trong tháng 10 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội.

V.  ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN BÀI DỰ THI

1. Đối với bài dự thi gửi qua đường bưu điện:

Địa điểm tiếp nhận bài dự thi: Người dự thi gửi bài dự thi về địa chỉ: Báo Lao động - Xã hội (số 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội) hoặc gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi gần nhất (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và gửi về Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (đối với các Bộ, ngành) để được tập hợp, chuyển bài thi về Báo Lao động - Xã hội. Ngoài bì thư/tiêu đề thư ghi rõ: Bài dự thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới.

2. Đối với bài dự thi gửi qua email:

Người tham dự trực tiếp gửi bản mềm bài thi (có kèm theo thông tin cá nhân quy định tại phần III nêu trên) về địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc truy cập Website Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: www.molisa.gov.vn hoặc website của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ: www genic.molisa.gov.vn/www.ubphunu-ncfaw.gov.vn vào chuyên mục “Gửi bài Dự thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” và làm theo hướng dẫn.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng được trao Giấy chứng nhận của cuộc thi và phần thưởng trị giá cụ thể cho từng giải như sau:

a) Giải tập thể:

- 02 giải tập thể: trị giá mỗi giải là 5.000.000 đồng (01 giải cho địa phương, 01 giải cho Bộ, ngành - Ban vì sự tiến bộ phụ nữ có số lượng người dự thi tham gia nhiều nhất).

b) Giải cá nhân: có các giải gồm

- 01 giải nhất: 15.000.000 đồng/giải và tặng 01 cặp vé máy bay khứ hồi tuyến nội địa (do Vietnam Airlines tài trợ);

- 02 giải nhì: 10.000.000 đồng/giải;

- 03 giải ba: 5.000.000 đồng/giải;

- 10 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải;

- 05 giải thưởng phụ: 500.000 đồng/ giải (dành cho người cao tuổi nhất, người nhỏ tuổi nhất, người có bài thi đầu tư công phu, nhiều hình ảnh minh họa,...)

Đối với bài dự thi viết hay (phần liên hệ thực tiễn) nếu được sử dụng đăng tải trên các phương tiện truyền thông của ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Báo Lao động - Xã hội, Tạp chí Gia đình Trẻ em sẽ được thanh toán nhuận bút theo quy định hiện hành.

VII. CÁC NỘI DUNG LIÊN ỌUAN TỚI TRAO VÀ NHẬN GIẢI THƯỞNG

- Trong tháng 10  sẽ tổ chức chấm thi và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012.

- Ban Tổ chức tài trợ (ăn ở, đi lại) cho người dự thi đoạt giải nhất và giải nhì và 01 đại diện của các tập thể đạt giải tới dự Lễ công bố kết quả cuộc thi và trao giải tại Hà Nội.

- Những tác phẩm đoạt giải ba, giải khuyến khích, nếu tác giả không tới nhận giải, Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy chứng nhận và tiền thưởng qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên bài dự thi.

- Người dự thi được giải thưởng có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.

- Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại website: www.molisa.gov.vn, www.molisa.gov.vn / www.bphunu-ncfaw.gov.vn, Báo Lao động - Xã hội Tạp chí Gia đình Trẻ em.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

CÂU HỎI CUỘC THI

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐĂNG GIỚI

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 856 /QĐ-LĐTBXH ngày 6 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Luật Bình đẳng giới quy định bao nhiêu thuật ngữ liên quan tới bình đẳng giới? Nêu các nội dung cụ thể của từng thuật ngữ và cho 2 ví dụ để minh họa cho 2 khái niệm bất kỳ ( 15 điểm)?

2. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là gì? Nêu các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên từng lĩnh vực (15 điểm)?

3. Anh/chị hãy nêu những quy định về nội dung và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động? Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, chế độ nghỉ thai sản được quy định như thế nào? ( 15 điểm)

4. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 201 1-2020 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị? Bằng hiểu biết của mình anh/chị hãy nêu tên đầy đủ của các vị lãnh đạo nữ cấp cao hiện nay của Đảng, Nhà nước Việt Nam (gồm: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ trưởng)? (15 điểm)

5. Từ những tình huống/câu chuyện thực tế trong cuộc sống xung quanh mình, anh/chị hãy viết một bài (tối đa khoảng 1.500 từ) về tấm gương của cá nhân hoặc tập thể điển hình hoặc chia sẻ câu chuyện/ sự kiện ấn tượng trong việc thực hiện bìa đẳng giới (20 điểm).

6. Theo anh/chị, bản thân anh/chị và cơ quan, tổ chức, địa phương nơi anh chị làm việc hoặc sinh sống nên làm gì để thực hiện bình đẳng giới được tốt hơn? (10 điểm).

Lưu ý: các bài viết trình bày đẹp, có tranh ảnh minh họa phù hợp với nội dung bài thi sẽ được cộng thêm 10 điểm.


BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

island monkey game fallout video game all star basketball game tickets final fantasy dress up game 106 parking game download game need for speed free video game downloads flash game free online os x game mr do arcade game pc game island cal football game dirt bike game 2 san andreas pc game download free war game online video game sounds video arcade game rentals puzzle matching game sims 2 pc game snake game mobile phone online trials bike game fighting pc game racing game street black art of 3d game programming free car racing game download christmas fun game nascar video game medieval game basket ball game download game best slot download game car game new free full version download game family play game flash shooting game classic game auto racing game boat driving game download game half life classic tank game video game t shirt take me out to the ball game pc game battlefield flash game tutorials spalding basketball game basketball arcade game baseball game review free racing game download video game accessory monopoly free download game call duty pc game ninja video game rat a tat cat game online hockey game play online flash game la kings hockey game real one arcade game leisure suit larry download game interactive game building game team crystal quest game nascar racing game crack pc game racing car game downloads wrestlefest arcade game 3d billiards game flower quest game 80 classic game pc game flight simulator driving truck game mame download game rpg game play free online football game gothic rpg game cadaco all star baseball game pacman free download game arcade game online play online baseball game craps download game take me to the ball game arcade game pcb su basketball game the rpg game dvd interactive game flash game programmer car street racing game video game steering wheel preschool interactive game gun game online rugby video game free download game 3d video game wholesale pc bike racing game god video game best psp baseball game play online arcade game racing game nascar find arcade game online hockey game dress up game websites video game tv arcade game boards video game shops rpg game download making flash game tutorial video game software minnesota vikings football game pink prison game online rpg game play game show flash game free free downloads video game rocket bike game free super mario download game download game to psp puzzle matching game airplane game yugioh flash game free download game software download shooting game download race car game crazy monkey game video game trivia ucla football game fat cat game tables clemson basketball game shooting game download marble racing game backspin billiards game football game software quad racing game fate download game missouri basketball game free parking game video arcade game machine video game t shirt fast and the furious arcade game download game rpg megaman zero flash game download game ghost recon family feud interactive game play game online free usc vs ucla football game football managing game racing car game online college basketball game dress girl game car race play game flash game trampoline hockey game predictions space game kids the ball game ut football game football game programs war game download gator basketball game popeye arcade game kung fu arcade game football managing game shooting game flash puzzle pc game online fun game baseball game downloads download game simulation star wars clone wars video game the survival game super mario brothers arcade game world at war game full version pc game free qbert arcade game video game sheet music ninja game training arcade game luxor big bird game free basketball game pc game godfather flight simulator game controllers mini racing game free rpg game horse play game mahjong free download game virtual boxing game arcade racing game free army game downloads uk football game rc helicopter game download football game video arcade game xbox video game system take me out to the ball game ringtones airplane game pc dress up game for kid play game online for free harvard football game baseball game video carolina football game video game controllers play game free download field hockey game online 3d racing game shop video game jazz ball game download game spiderman mini hockey game war game download free horse play game crash tag team racing game marble racing game how to become a video game tester free pac man arcade game dx ball game adventure rpg game jazz ball game cavaliers basketball game drag racing game water game help pc game bike flash game build a car game online water game free download game for psp casino download game cool and fun game how to improve your basketball game download game luxor play free download game xbox game buy space game arcade free classic arcade game ice hockey game online sims download game breakout arcade game god of war pc game stiga hockey game classic game video project pc game video game book pocket pc racing game video game kingdom hearts on play game celebrities dress up game online free car game roller coaster tycoon download game fun game kids snooker download game breakout arcade game free billiards game my play game dog video game football game free shape game best ps2 rpg game online bike game pokemon download game play game free download make food game kids air hockey game shooting play game car game play download shooting game guitar hero video game download dragon ball game new xbox game basket ball game online the rpg game video game seat wanted pc game free download game snooker blues hockey game download game 2 old download game flash racing game 3d game video auburn university football game free ice hockey game kids download game guessing number game cat game mouse harry potter pc game 3d game programmer free counter strike download game first football game free monopoly download game play game helicopter nightmare before christmas game bocci ball game football game sports download game full version video game retail adventure quest game download game demo pc free downloadable billiards game baseball play game xbox game uk street bike game billiards 3d game 2 flash game 2 player basketball game kid car racing game play game billiard new helicopter game 8 ball game driving game simulator best rpg game marble game soundtrack video game electronic soccer game play free online racing game doom video game missouri basketball game cars racing game download game demo candy matching game the history channel civil war game rpg space game 3d game developers grand theft auto 3 download game arkanoid arcade game student survival game su basketball game free online air hockey game download race car game free kick football game tennis flash game download game freeware race car game download usc trojans football game tutorials flash game download rpg game free ice hockey game free rpg game pc game fighter free arcade game starcraft download game program video game online soccer game free demo download game texas a&m basketball game table football game online download flash game car game race free 3d download game free online strategy rpg game hockey game radio beginning 3d game programming free dragon ball game kid christmas game billiards game online silver strike bowling arcade game baseball game review flash game make nationals baseball game computer play game longest baseball game major league electric football game sports arcade game video play game bike stunt game burn xbox game starcraft download game math is fun tank game pacman arcade game namco arcade game killing game pitt football game fantasy football game war game xbox indy racing game stiga hockey game racing car game downloads video game themes play game fun the killing game iris johansen space rpg game video game controls hoyle classic game bmx racing game good pc game new download game red wings hockey game fizz ball game free online football game online shooting game download xbox game downloads free fun game to play arcade game manuals download game multiplayer rts pc game play football game download game adventure high school all star basketball game free download game 3d free car game online pc game fighter tv plug play game video game market download game half life kids fun game girls video game play game fishing