Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia"

Email In PDF.

THỂ LỆ

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 2250/KH-MTTQ-CCB-BĐBP, ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

Thể lệ này quy định về tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia.

Điều 2: Đối tượng dự thi.

1. Mọi công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là trong khu vực biên giới biển, đảo.

2. Cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng đang công tác tại BĐBP tỉnh; Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

3. Thành viên các cấp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Điều 3:  Nội dung thi

Luật Biên giới quốc gia năm 2003 và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp.

Điều 4:  Thời gian.

Cuộc thi được bắt đầu từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 31/12/2011 (Theo con dấu của Bưu điện)

Điều 5:  Bài thi.

1. Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập, phía trên bài thi phải ghi rõ: Họ tên, tuổi, giới tính, dân tộc, địa chỉ, đơn vị công tác, tiêu đề cuộc thi.

2. Khuyến khích bài thi viết tay, trình bày đẹp, sinh động (Nếu nội dung bài thi đánh máy thì size chữ là 14)

 3. Mỗi bài dự thi chép lại câu hỏi, trả lời đầy đủ nội dung 05 câu theo thứ tự và gửi về nơi nhận bài đúng thời gian quy định.

Điều 6: Nơi nộp bài.

Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa (09 A- Lê Thánh Tôn – Nha Trang), hoặc các đồn biên phòng đóng quân gần nhất để chuyển tiếp về Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Điều 7: Nhiệm vụ của các Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi

1. Ban Tổ chức: chỉ đạo toàn bộ cuộc thi đảm bảo đúng thể lệ; tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, triển khai kế hoạch, tổng kết cuộc thi. Chỉ đạo Ban Giám khảo, Tổ thư ký thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công.

2. Ban Giám khảo: chấm thi theo đúng quy chế, đáp án.

3.Tổ thư ký: tổng hợp kết quả thi đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan.

Chương II

TỔ CHỨC CHẤM THI VÀ TRAO GIẢI


Điều 8: Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức tặng Giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhận đạt thành tích cao trong cuộc thi:

1. Giải tập thể:  - 01 giải Nhất, trị giá:                              1.500.000đ

                            - 03 giải Nhì, mỗi giải trị giá:                 1.000.000đ

                            - 05 giải Ba, mỗi giải trị giá:                     800.000đ

                            - 09 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:  500.000đ

2. Giải cá nhân: - 01 giải Nhất, trị giá:                              750.000đ

                              - 03 giải Nhì, mỗi giải trị giá:                 500.000đ

                             - 05 giải Ba, mỗi giải trị giá:                    400.000đ

                             - 09 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:  250.000đ

Điều 9. Tổ chức chấm thi

1.     Ban Giám khảo chấm sơ khảo; Tổ thư ký tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức. lựa chọ các bài có chất lượng cao (không quá 10% tổng số bài), lập danh sách  gửi về Bộ Tư lệnh BĐBP để chấm chung khảo.

Điều 10. Thể thức chấm thi sơ khảo

1.     Ban tổ chức tiến hành thu bài và tổ chức thống kê số bài dự hi trước khi chấm (có biên bản và chữ ký của đại diện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh);

2.     Ban Giám khảo chấm sơ khảo theo thang điểm được Ban Tổ chức phê duyệt ( theo thang điểm 100).

3.     Điểm thi của từng bài là điểm trung bình của các giám khảo. Trường hợp các giám khảo chênh lệch 10 điểm trở lên do trưởng Ban Giám khảo quyết định.

4.     Tổ thư ký tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức thi.

Điều 11: Tổ chức thực hiện.

1.     Ban Tổ chức giao Phòng Chính trị BĐBP tỉnh  là cơ quan Thường  trực Ban tổ chức  có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra thực hiện cuộc thi  theo thể lệ này.

2.     Quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về  cơ quan thường trực Ban Tổ chức( 09A- Lê Thánh Tôn- Nha Trang) để thống nhất giải quyết  - Số điện thoại: 058.3526240 – ĐTDĐ: 0918.261.089.

 

Câu hỏi Thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia

Câu 1: Thế nào là biên giới quốc gia? Biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam? Khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển được quy định như thế nào? (20 điểm)

Câu 2: Chế độ pháp lý các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam? Quy định đối với người, tàu, thuyền hoạt động trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam? (20 điểm)

Câu 3: Những hoạt động nào ở khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới biển bị nghiêm cấm? Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi ra, vào, hoạt động tại khu vực biên giới đất liền phải chấp hành quy định pháp luật như thế nào? (20 điểm)

Câu 4: Ngày, tháng nào trong năm được xác định là “Ngày Biên phòng toàn dân; Nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân? (10 điểm)

Câu 5: Nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ biên giới quốc gia và chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người, phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân được huy động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia? (30 điểm).

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG THI

1. Luật Biên giới quốc gia năm 2003.

2. Luật Dân quân tự vệ 2009.

3. Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982.

4. Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ngày 12 tháng 5 năm 1977.

5. Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng 1997.

6. Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật biên giới quốc gia.

7. Nghị định số 02/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

8. Nghị định số 34/2000/NĐ-Cp ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam.

9. Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.

10. Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Dân quân tự vệ.

11. Thông tư số 179/2001/TT-BQP ngày 22 tháng 01 năm 2001 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2000/NĐ-Cp ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam.

12. Thông tư số 89/2004/TT- BQP ngày 19 tháng 6 năm 2004 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.

Đề cương tham khảo

deal or no deal play game chess download game wars pc game cotton bowl football game flash download game pc game car online fast food game football game cards new car gamedownload game safe full version pc game downloads american football game bc basketball game classic game pc car game sites 3d game free movie pc game bcs championship football game pc street racing game free online magic ball game san andreas download game download game magic inlay hockey game music big arcade game matching game tony larussa baseball game bowling play game spongebob 3d game army game online boat driving game basketball game statistics jezz ball game video game girl jack black video game alien game online play car game free online helicopter game playstation 2 war game arcade game pac man rc helicopter game computer video game 3d online racing game video game godfather st louis cardinals baseball game christian christmas game video game shop silver strike bowling arcade game windows mobile game endless war game halloween game soccer game pictures cars racing game christian christmas game pc 3d game craps flash game free full download game play game super mario free counter strike download game tetris free download game arcade game to play free pc game downloads full download game tycoon dragonball download game longest baseball game major league bouncy ball game online racing game download air hockey game dress up game for kid free racing game online fight gun game pc sniper game sims 2 video game video game parents super ball game driving game lessons pc game trainer high school basketball game soccer game downloads lsu basketball game 2 player football game buy basketball game princess dress up game disney download game manager gorillaz car game steel ball game free car game grambling football game asteroid arcade game flash game rpg mario play game macromedia flash game arcade game system dig dug arcade game battleship flash game world soccer game video game shirt fat cat game table free manager football game 3d billiards game fun game website dress up game girls take me out to ball game video game hero video game hockey online racing car game family feud flash game stunt game funny game free online grand theft auto xbox game 106 parking game fashion dress up game video game car bowling play game pc game rip korean war game racing game drag the tank game watch soccer game online mario play game double shot basketball game ps2 baseball game free rpg game sites computer play game racing game street 3d fun game spongebob play game download free chess pc game free monopoly download game frog jumping game sims 2 the pc game take me out to the ball game ringtones badgers football game video game repair video game battle nationals baseball game davidoff cool water game rpg game download hunter video game the snake game pc billiards game space quest game download barbie doll dress up game download game mafia arcade game old western michigan football game online basketball game dance dance revolution arcade game game boy video game longest baseball game major league machine video game hunting flash game free download play game jeopardy flash game arcade game cabinets dress up game dolls play race car game history video game alien x game mermaid dress up game tinkerbell dress up game pool arcade game flash game license free flash download game free flash game online dragon ball download game adventure pc game baseball game music free pin ball game horse racing game betting mario kart arcade game download game video rpg game sites xbox football game 3d game animation for dummies pc game fighter bike racing game pc game full version download cadaco all star baseball game video game blog cat game mouse flash game sim marble game online arcade game pong deal no deal play game tennis download game barbie dress up game boxing arcade game xbox game cheap sim dating flash game car free racing game macromedia flash game nightmare before christmas game desktop basketball game sim space game mutant ninja turtles arcade game coyotes hockey game sudoku number game play game fun crazy frog racing game fun game online free download game full version lsu basketball game video game sound silver strike bowling arcade game virtual dress up game army tank game barbie pc game super mario bros play game scrabble play game online ball game pc game action coyotes hockey game simulation flash game dvd horse racing game free download game online fun basketball game disney fun game pc game car monopoly pc game yu gi oh download game fallout video game rice football game sim flash game elite space game football game cards online truck racing game downloadable rpg game duck hunt arcade game prison game space game download smackdown vs raw video game fun game downloads tv interactive game inner space game car game download video game soccer car game online play girl game fashion pitt football game super mario brothers arcade game pc sniper game stiga table hockey game arcade game website free to play game flyers hockey game pc game black and white college football game programs multiplayer online rpg game car game download home video game all star baseball game 2007 jones pc game basketball arcade game mario bros video game book video game zombie game download superman video game free football game downloads play game deal or no deal pc rpg game take me out to the ball game ring tonevideo game cheats ps2 video game technology hockey game 3d smackdown vs raw video game video game remix football game take me out to the ball game ringtone buy classic game flash car game super mario bros play game detroit hockey game free magic ball game download flash game strategy ga tech football game arcade game luxor free space game play free online arcade game preschool number game fast food game online motherload flash game free online shooting game space arcade game video game kids pc game free full version free flash game download atv racing game free download game tycoon rpg game multiplayer free girl game arkansas basketball game bronco football game new pc game releases princess dress up game disney free download game chess free download game pc number matching game car game free rc airplane game free download game 3d giants football game monday night football game strategic war game flash game design the magic ball game free download game tennis video game toys bike game free downloadable racing game arcade game pinball video game children warez download game the hulk video game play game deal or no deal gretzky hockey game how to improve your basketball game mattel electronic football game free car racing game free online 3d game video game prices download game spiderman 2 dartmouth football game card football game soccer game online flag football game break quest game fun game for adventure pc game flash game free online war game free race car game space game arcade free play game now pokemon download game fantasy racing game download game n shooting flash game wood horse racing game free street racing game download game classic naruto flash game army game online spongebob squarepants krabby quest game online racing car game racing video game biz funny game free download game pokemon air force football game big 12 championship football game tickets kung fu arcade game stratomatic baseball game gta san andreas pc game yugioh play game free download game computer car game pc free online strategy rpg game disney video game download game demo pc racing game xbox video game children preschool interactive game download game scooby doo free internet arcade game battle tank game sooners football game celebrity basketball game free tank game mario play game video game blog halloween game download game strategy family fun game dirt bike game 2 the tank game demos pc game avatar 3d game street car racing game race bike game lunar lander arcade game video game information racing car game downloads download game roller coaster tycoon 3 duke basketball game tickets word play game quad racing game download game software flash game making tutorial flash game racing nascar online racing game basket ball game canadiens hockey game racing game downloads zaxxon arcade game video game of the year flight simulator game controllers free play game now arcade game galaga fun game for free download game puzzle trick my truck game download game prince of persia indy racing game